Výška kosení / sečení

Výška kosení (sečení) není údaj, jak vysoký je trávník, ale na jakou výšku kosení je nastavená sekačka. Výška trávníku a výška kosení jsou dva naprosto jiné údaje.

Výšku trávníku nelze přesně měřit, těžko se stanovuje, kde začíná trávník a kde už kořenová vrstva. To platí obzvláště u hustých trávníků. Naopak výšku kosení na sekačce lze přesně měřit a často  i přesně nastavit. Výška kosení je rozměr, který udává délku od pevné rovné podložky, na které sekačka stojí (beton, dlažba) k ostří nože, kde dochází ke střihu (kosení). Tento rozměr lze přesně měřit, například šuplerou či jiným měřidlem.

Takže pokud se někde uvádí „výška kosení“, tak jde o parametr nastavení sekačky. Ono totiž platí, že čím je trávník hustější, tím výše sekačka na trávníku „sedí“, tudíž nůž kosí výše. Pokud kosíte na výšku 20 mm na řídkém trávníku plném plevelu, bude reálná výška kosení nižší, protože sekačka jede v podstatě po půdě. Pokud kosíte na 20 mm hustý trávník, sekačku nese pevný travní drn, tudíž je výše nad půdou než u řídkého trávníku, proto je výskedek „vyšší“.

Sekačka, která jede na kolečkách, kosí níže, než sekačka, která jezdí na válcích. Válce rozloží hmotnost sekačky na větší plochu, proto se sekačka tolik „neboří“, oproti sekačce na kolečkách. Válce samozřejmě méně utužují půdu, než kolečka.

Prakticky platí, že čím vám trávník více houstne, tím můžete kosit níže, protože sekačka je výše nad vegetačním subtrátem.

Podívejte se na pole

Zemědělci na poli provedou na konci roku podmítku, orbu nebo hlubokou orbu. Tím částečně napraví veškeré přejezdy a další zhutňování půdy, které během roku na poli způsobí. Ale u trávníku to takto nelze dělat. Celý rok se trávník utužuje, ať mechanicky (kosení, chození, ležení atd.) či přirozeně – postupné sedání terénu, ale nemáte možnost na konci roku trávník orat.

Jediná možnost je, trávník založit tak, aby se utužování předešlo (písčité substráty) nebo pískujte pravidelně průběžně během roku, nebo naplánujte aerifikaci ve spojení z doplněním písku do půdního profilu.  Někdy je lepší udělat radikální řešení, než se deset let trápit…

Jak kosit po dešti

Když je období dešťů, tak ti, co mají automatické zavlažování, by se měli ujistit, že jim závlaha nebude zbytečně zavlažovat. Klidně jí dejte na pár dnů až týdnů na OFF.  Využijte tohoto období, ke kontrole sekačky, zda je nůž či vřeteno stále dobře ostré a seřízené.

První sekání po deštích udělejte hned, jak přestane trávník „čvachtat“. Pokud pravidelně jednou ročně pískujete a aerfikujete, nebo jste založili ttrávník do písčité půdy, tak se dá obvykle kosit hned druhý den po skončení deštů. Výšku kosení (sečení není přesný výraz) přizpůsobte situaci, pokud jste nesekali týden, tak musíte s výškou o pár mm výš, pokud je trávník pravidelně kosen na 20 mm a jedno kosení jste vynechali, tak není problém kosit rovnou zase na 20 mm.

Zelená hmota je ještě hodně nasáklá, s rotační sekačkou to půjde komplikovaně,  pokosená tráva bude lepit a ucpávat sekačku, raději koste na 2x – a výšku kosení postupně snižujte (platí i pro automatické sekačky). U vřetenových sekaček se ujistěte, že je vřeteno správně seřízené vůči spodnímu noži.

Při kosení zvolte nejkratší cestu, abyste se zbytečně netočili v podmáčeném terénu (to působí zbytečné utužování půdy). Zvolte takový směr kosení, kdy budete kosit s co nejméně otočkami. Je také varianta, že pokud děláte první obvodovou jízdu jednou, můžete jí nyní udělat třeba třikrát či čtyřikrát a pak se místo pro otáčení posune o 1 až 2 metry do středu trávníku. Tím pádem se budete otáčet (utužovat půdu) úplně jinde než obvykle.

Možná si říkáte, že to jsou zbytečné detaily, ale věřte, že nemluvím do větru. Není nic pracnějšího a nákladnějšího než aerifikace utuženého trávníku.

Podmáčený trávník

V deštivém počasí jako je v posledních dnech, týdnech je nejlepší do trávníku zbytečně nechodit. Kosení omezte na nutné minimum, spíše se snažte ho o den, dva odsunout.

Výhodou takto deštivého počasí je to, že si můžete na trávníku odsledovat, kde se voda vsakuje a kde zůstává v kalužích. Tam, kde jsou kaluže, jde v drtivé většině o místa, kde je půda utužená a nepropustná. Je dobré si tyto místa označit a v průběhu suchých období obzvláště zde pracovat na odlehčení půdního profilu. Možná vám až tak nevadí, že tam je pár dní kaluž, ale rozhodně v takovém místě bude mít trávník dlouhodobě problémy, protože v takto utužené půdě nebude příliš kořenit, proto s ním v těchto místech budete mít stále nějaké potíže. Mezi to se řadí, že trávník je zde řidší, snadněji vysychá, snadno podlehne plísním… Více k témátu v rubrikách Zatěžování a Zhutnění.

Co na tomto webu najdete

Přátelé, milovníci upravených trávníků,
právě jste navštívili web, který má za cíl soustředit na jednom místě všechny informace, které se týkají pěstování trávníků. Je celkem běžné, že se na internetu i v praxi objevují různá často i protichůdné tvrzení a postupy. Laik pak často vynakládá zbytečně prostředky na něco, co nikam nevede. Síla marketingu velkých výrobců a řetězců je tak velká, že jím média kvůli penězům za inzerci jdou velmi na ruku. Za svou karieru jsem byl zaměstnán na straně velkého řetězce i na straně druhé, v časopise jako prodejce inzerce, takže skutečně vím, o čem mluvím.

Je možné, že v některých oblastech i já se dostanu do situace, že nabízené řešení či informace může jít na ruku aktivitám, které mi přinášejí zisk. Tomu se však nelze vyhnout, za prvé, kdyby mě trávníky neživily, tak bych neměl tolik zkušeností a praktických poznatků, takže bych se o ně tady nemohl zodpovědně dělit. Za druhé, co dělám snažím se dělat nejlépe, jak lze, a to se snažím zprostředkovat i tady na tom webu. Nemohu doporučit něco, čemu sám nevěřím, nebo nemám vyzkoušené, jen kvůli tomu, abych se nedostal do kolize s tím, co mě živí.

Za třetí, každý z nás je zodpovědný sám za sebe, případně má opatrovníka, takže si dokáže učinit rozhodnutí, co zkusí či ne, sám. Píšu to hned na začátku, aby bylo jasno.

Část obsahu z mého prvního blogu www.senatomas.com se přesune sem, aby se původní blog věnoval pouze zákulisí kolem vřetenových sakaček a naopak tento blog zahrnoval maximum praktických infomací v přehledném uspořádání. Za komentáře, podněty a příspěvky budu rád. Pokud se chcete připojit k milovníkům trávníku i na facebooku, tak to udělejte, rádi vás uvidíme.

A ještě jedna důležitá informace, v patičce tohoto webu je možnost zaregistrovat svůj email k odběru nových příspěvků. Pak by vám nemělo nic utéci.

Trávníkům zdar

Tomáš Šena