Mech v trávníku na jaře

Likvidace mechu v trávníku na jaře.
Likvidace mechu v trávníku na jaře.

Letošní mírná zima s teplotami nad nulou byla příjemná pro růst mechu. Proto nacházíme letos mech v trávníku i tam, kde ještě nikdy nebyl.

S jeho likvidací není potřeba otálet. Jediný bezpečný a šetrný způsob je, aplikace postřiku pouze na místa, kde je mech. Nejúčinnější přípravek na trhu na likvidaci mechu je Mogeton, který se běžně v prodeji v hobby marketech.

Přípravek v předepsaném množství rozmíchejte v malé nádobě např. litrová odměrka, z které rozpuštěný a promixovaný nalijete do postřikovače a doplníte vodou. Míchat v postřikovači nedoporučuji, protože přípravek vypění a vše bude trvat déle.

Dávkujte postřik důkladně, malé množství mech nezlikviduje. Je potřeba vidět, že mech okamžitě nasaje oranžovou barvu. Mech během pár hodin odumírá vertikutaci a „pořádek“ důkladně vyhrabejte nebo vyčesejte strojem.

Místa, kde jste odstranili mech a není dostatek trávy, je dobré dosít a „pocukrovat“ trávníkovým substrátem a lehce příválcovat.

BIO totální herbicid

Existuje zcela biologický totální herbicid, ale nedá se v Česku prodávat, protože nemá schválení od úřadů. Je to přípravek, který dokáže zcela nahradit Roundup, Touchdown apod. nebezpečné přípravky. Osobně ho používám již několik let a musím říct, že z toho mám velmi dobrý pocit. Jednak super voní, ale hlavně není nebezpečný. Sice je to kyselina, ale z přírodních látek, takže v ředěném stavu neublíží.

Používám ho hlavně na odplevelování dlaždic, chodníčků, míst kde zarůstá plevel  a nejde ho dobře vytáhnout.

Kdyby byl velký zájem tak bychom se pokusili zařídit registraci.

Lipnice roční

Lipnice roční je plevelná tráva. A pokud je nyní ve vašem trávníku nějaký druh, který tam nepasuje, rychle se rozšiřuje a má světlejší barvu, tak je to s největší pravděpodobností lipnice roční. Tím, že je lipnice jednoděložná rostlina, nelze jí hubit selektivními herbicidy typu Bofix, které jsou pouze na dvouděložné plevely.

Můžete použít neselektivní herbicid, kde můžete střed rostliny (trsu) lehce potřít, ideálně houbičkou, roztokem herbicidu. Taková likvidace je nekompromisní, což vede k riziku, že potřete i rostliny, které v trávníku chcete. Dále to vede následně k žlutým flekům v trávníku v souvislosti s usycháním „ošetřené“ rostliny.

Další variantou je omezení závlahy, protože je lipnice citlivější na vlhkost. Lipnice roční má mělký kořenový systém, takže jí sucho poznamená více než ostatní trávy. Toto je trošku sporné řešení, protože většina domácích trávníků má velmi zhutněný povrch, takže ani ostatní druhy trav nemají kořenový systém nějak extra hluboko, čímž je nedostatek závlahy může zasáhnout také negativně.

Námi ověřený způsob je mechanické omezování lipnice roční. Klidně se nebojte nasadit vertikutaci po 3 týdnech. Nejvíce zasažená místa berte i křížem. Sice tím lipnici roční úplně nevymýtíte, ale výrazně jí můžete omezit, a pokud ostatní druhy mají podmínky pro své působení optimální, snadněji budou čelit ofenzivě lipnice roční. Ještě se nestalo, že bychom lipnici roční podlehli a trávník byl zcela zaplevelen. Vždy jsme ten boj ustáli a již v průběhu sezóny byl trávník opět v kondici.

Pokud nemáte k dispozici vertikutátor a lipnice roční je jenom lokálně, můžete trsy nějakým jiným způsobem rozřezat nebo rozsekat. Např. ručně nožem nebo zakrajovačem okrajů.

Doporučení, snažte se mít trávník hustý, to je nejlepší prevence a starejte se o něj optimálně. Koste často. Čím častěji kosíte, tím můžete kosit níž. Tím zamezíte nadměrnému vysemeňování lipnice roční. Nejste-li schopní trávník zahustit, pravděpodobně máte utuženou vegetační vrstvu a tudíž, je potřeba povrch pískovat a propichovat-aerifikovat.

V zahraničí vědci pracují na vývoji ochranného postřiku, který by měl umět Lipnici roční likvidovat.

Likvidace plevelu a mechu v trávníku

Čistění dlažby Roundupem a druhotný efekt na trávníku.
Čistění dlažby Roundupem a druhotný efekt na trávníku.

Plevel v trávníku má různé podoby. Od plevelných trav, přes dvouděložné rostliny až po mechy a řasy. Dneska trošku přiblížím přípravky na ochranu rostlin v podobě selektivních a neselektivních herbicidů. Selektivní znamená, že působí pouze na určitý typ rostlin, neselektivní hubí všechny rostliny.

Každý má nějaké zkušenosti, každý někdy asi použil jeden z níže uvedených přípravků – Mogeton, Bofix, Roundup. Udělal jsem to, že jsem přečetl celé návody a vytáhl jsem z nich ty nejzajímavější informace.

Musím říct, že jsem zastánce minimálního užívání uvedených přípravků. Jejich nadměrné nebo zbytečné užití zvyšuje zdravotní rizika a samozřejmě i riziko rezistence rostlin proti těmto přípravkům. Bofix a Mogeton by dle návodu měly být užity pouze 1 za rok. Roundup je lepší nepoužívat. I postřik chodníku Roundupem (a jemu podobných přípravků) může mít přímý vliv na zničení trávníku.

Ilustrační obrázek ukazuje, jak může dopadnout postřik chodníku Roundupem, provedený již po několikáté velmi pečlivým a opatrným uživatelem. Problém byl, že i mírný větřík, změnil radost z vyčištěného chodníku na smutek ze zničeného trávníku.

Rada: Když už je nutné použít herbicid, aplikujte ho pokud možno pouze lokálně (střikejte pouze na vybrané rostliny či menší plochy). Plošné postřiky jsou obvykle zbytečné, stojí více peněz a zbytečně zatěžujete přírodu a zvyšujete zdravotní rizika.

Čtěte prosím důkladně návody. Píše se v nich, kdy je ideální postřiky aplikovat a kdy ne. Ale především jak je nutné ochranné prostředky  použít, aby jste si nepoškodili zdraví.

 


Mogeton -přípravek na ochranu rostlin proti mechu

Selektivní herbicid ve formě smáčitelného prášku proti játrovce v květináčích i kontejnerových kulturách a proti mechům v okrasných, užitkových, sportovních a golfových trávnících pro aplikaci zálivkou nebo postřikem.
Působení přípravku:
Přípravek se vstřebává přes nadzemní části rostlin, mech se zbarvuje dožluta a odumírá. Mogeton zůstává přítomen v půdě až po dobu 2-4 měsíců brání růstu mechu. Trávník není následkem aplikace přípravku nijak poškozen, na zahradních cestách a dlážděných plochách nezůstává žádné trvalé zabarvení.
Spektrum herbicidní účinnosti:
Účinkuje velmi dobře na rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), Měřík příbuzný (Mnium affinae), ploník chluponosný (Polytrichum piliferum), kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus spuarrosus).
Rizika:
 • Lze použít pouze 1x v roce.
 • Zákaz zkrmování ošetřené trávy.
 • Po dobu 2 dní po ošetření zamezit vstupu osob nebo domácích zvířat na ošetřenou plochu.
 • Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Po dobu 2 dní zamezit pohybu domácích zvířat na ošetřené ploše.
 • Vstup na ošetřené plochy je možný až 2 dny po aplikaci

Bofix- ochranný postřik proti dvouděložným plevelům

Působení přípravku:
Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.

Spektrum herbicidní účinnosti:
svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset

Rizika:

 • Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku!
 • K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
 • Z důvodu možného rizika fytotoxicity neaplikovat při vysokých teplotách (nad 25°C) a vysokém slunečním svitu!
 • Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
 • Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
 • Nevpouštějte domací zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 – 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.
 • Osoby alergické by s přípravkem neměly pracovat.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

 • včel: nevyžaduje klasifikaci
 • vodních organismů: vysoce toxický
 • zvěře: nevyžaduje klasifikaci

Roundup Klasik – neselektivní herbicid

Postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.
Působení přípravku:
Roundup je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních kořenových systémů odolných vytrvalých plevelů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.
Spektrum herbicidní účinnosti:
plevele vytrvalé, plevele vytrvalé, pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, mléč, pcháč
Rizika:
 • Zamezte v každém případě zasažení sousedních rostlin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.
 • Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 – 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.
 • Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
 • Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
 • Může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

 • Toxický pro vodní organismy.

Výše uvedené informace k jednotlivým produktům jsou pouze částečným výtahem. Při použití těchto přípravků se striktně držte návodů k použití uvedenýh na obalech.

Plevelná tráva – likvidace

Je běžné a smiřte se s tím, že se v trávníku objevují plevelné trávy, které kazí vzhled i narušují systém kosení. Pokud si je tam nezanesete sami krmením pro ptáky, nebo zeminou z kompostu, tak se tam klidně dostanou ptačím trusem, ale nejpravděpodobněji přirozenou cestou – náletem z okolí.

K jejich likvidaci lze přistoupit dvěma cestami:

 1. mechanicky
 2. chemicky

Mechanicky: trávník často prořezávejte (vertikutujte), tím odříznete odnože a listy těchto trav a tím jim komplikujete rozvoj. Pokud se vám nechce dělat kompletní vertikutace, tak stačí, když si vezmete okrajovač okrajů nebo nějaký nůž, a plevelnou trávu rozseknete nebo rozříznete do hvězdy, to znamená, že středem drnu projdou tři řezy. Tato ruční metoda je rychlá a lze použít kdykoliv. Plevelné trávy nikdy nevydloubávejte. Dloubáním si uděláte do trávníku ďůlky, které se jen těžko srovnávají. Po letech byste měli trávník jako tankodrom. Rozseknutá tráva sama odumře, nebo výrazně zpomalí růst a na její místo se natlačí původní druhy, které jste seli.

Chemicky: to je výrazně rizikovější metoda, proto doporučuji jí dělat pouze ve střízlivém stavu a bez dětí a zvířat na zahradě. Spočívá v tom, že si do plechovky namícháte totální herbicid (např. Roundup, Touchdown…). Pak si vezmete tyčku o průměru cca 1 cm, na její konec přidrátujete pevně houbičku nebo na několikrát přeložený hadřík. Takže budete mít něco jako dlouhou paličku na buben. Pak už je postup jednoduchý, houbičku na tyčce namočíte v plechovce, nesmí odkapávat, a klepnete houbičkou do středu plevelné trávy. Tak postupujete od rostliny k rostlině. Pozor, nekřižujte již ošetřená místa. Na podrážkách lze snadno herbicid přenést i na místa, kde způsobíte katastrofu. Proto si cestu trávníkem přesně naplánujte. Opět až tráva zaschne, tak jí nevydloubávejte, nechte jí úplně odumřít, okolí toto místo zaroste samo.