Zpracování osobních údajů

Ke správě a zpracování Vašich osobních dat přistupujeme zodpovědně a podle platných právních předpisů. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, přináší do této oblasti další požadavky. Zajímá vás, jak je splňuje Milujusvujtravnik.cz? Ty nejdůležitější odpovědi naleznete níže. A pokud máte další otázky, jsme tady pro Vás třeba na tomas.sena@sena.cz.

Kdo je správcem údajů a komu se uděluje souhlas?

1. Tímto se uděluje souhlas společnosti Greenkeeping s.r.o. se sídlem Pod Svahem 1582/12, Praha 4 IČ: 24222666, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 190123 C (dále jen „Správce“), která je vlastníkem blogu Milujusvujtravnik.cz, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • IP adresa, cookies

K jakým účelům data zpracováváme?
2. 
Osobní údaje jsou využívány vždy pouze v rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Vaše osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mail, budou určeny pouze ke zpracování pro marketingové účely, zejména zasílání newsletterů, novinek, prodejních akcí nebo jiných informací týkajících se trávníkaření. Tyto údaje budou Správcem zpracovány tak dlouho, jak stanovují právní předpisy.

Vyslovení souhlasu, zrušení nebo oprava
3. 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, ať již celý, či pouze v jednotlivých částech, a to například zasláním emailu na tomas.sena@sena.cz nebo dopisu na korespondenční údaje Správce.

Kdo zpracovává osobní údaje?
4. 
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatelé zpracovatelských softwarů a aplikací, služeb (dopravci, aj.). Se všemi těmito subjekty jsme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřeli zpracovatelskou smlouvu.

Používání souborů cookies
5. 
Jako většina webových stránek, používáme také na milujusvujtravnik.cz soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek milujusvujtravnik.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook, Seznam, Heuréka a jejich dceřiným službám.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Co byste ještě měli vědět?
6. 
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.