Kde koupit písek do trávníku – mapa

O písku do trávníku už bylo řečeno mnoho. Vzhledem k množství dotazů je dobré to i napsat.

Míst, kde se dá sehnat správný písek není mnoho. Poptávka však radikálně roste. Proto je dobré ptát se ve svém okolí a chtít konkrétní písek.

Písek na trávník je specifický – nesmí být ani hrubý a ni příliš jemný. Velká zrna – kamínky se špatně zapravují do drnu a zůstávají trvale na povrchu. To pak způsobuje otupení sekaček a hlavně je to nepříjemné pocitově.

Jemná zrnitost – prachová je také špatná, protože prachové částice se sesedají a zanášejí póry v půdě, kudy pak nemůže proudit voda a vzduch.

Nejlepší provedení je písek z pískovny Provodín frakce 0-2 mm. Křemičitý písek je ostrohranný, což zajišťuje stálou propustnost, i po tom, kdy se písek zhutní.

„TIP: Křemičitý písek – frakce 0-2 mm“

Interaktivní mapu budu stále doplňovat na základě vašich podnětů. Prosím přidávejte je do komentářů nebo do chatu. Musíme si pomáhat…

 

Typy trávníků

Typy trávníků dle různýh kategorií
Druhy trávníků dle různých kategorií

Druhů trávníků je celá řada a každý si pod určitým názvem může představit něco jiného. Aby bylo nějaké vodítko, existují normy. Ano, dokonce i na trávníky. ČSN norma zná čtyři typy trávníků:

 • parterový / okrasný trávník
 • parkový / rekreační trávník
 • sportovní / zátěžový trávník
 • krajinný / extenzivní trávník.

Ve skutečnosti jich existuje trošku víc, především v oblasti sportovních trávníků. Jiný trávník je na fotbalovém hřišti a jiné typy jsou na golfovém hřišti.

Jistota je, že každý trávník potřebuje jinou péči. A rozdíly v péči o trávník jsou radikální od jedné seče za rok po 180 sečí za rok… Proto než se pustíte do trávnikaření vyberte si správný trávník, který chcete mít.

O výběru trávníku si můžete přečíst v článku Jak dosáhnout anglického trávníku v kostce.

Plnit vaše přání mě baví

Plnit Vaše přání mě baví.
Plnit Vaše přání mě baví.

Milý trávníkáři,

nedostatek času Vám ubírá možnosti věnovat se Vašemu trávníku dle Vašich představ. Ze svého cíle v podobě krásného trávníku však nechcete slevit.

Rozumím tomu. Proto není dne, abych se svým týmem nepřemýšlel, jak Vám Vaší snahu a práci usnadnit.

Před 10 lety jsem proto začal pečovat fyzicky o Vaše trávníky a udělali jsme z nich anglické. Velké díky všem, kteří mi poskytli možnost splnit jejich sen.

Další příležitost jste mi dali, když jste požadovalihnojivo, které nepálí trávu a je na přírodní bázi. Sehnali jsme pro Vás špičkové holandské biohnojivo Pure, které se během let stalo Vaším nedílným pomocníkem péče o kvalitní trávník.

A zdaleka největší příležitost jste mi dali, když jste požadovali kvalitní sekačku na trávu. I tady jsem se rozhodl, že Vaše přání vyslyším a zařídím, aby na trhu byla k dispozici. Na první pohled to byl úkol relativně snadný pro vysokoškoláka se zkušenostmi s maloobchodem. Vy, co mou snahu splnit Vaše přání sledujete nějaký ten pátek, víte, že to byl úkol, s kterým jsem se hodně popral. A nakonec jsem na jeho splnění musel vsadit úplně vše, tím myslím úplně vše. Nenechal jsem si vůbec nic v rezervě, o penězích ani nemluvě, ale hlavně osobní a rodinný život, soukromí, veškerý čas. Protože nemám jedinou pochybnost, že dokážete kvalitu ocenit a že Vám opět pomůžeme k lepšímu výsledku.

Vaše rady a zkušenosti, které jste mi laskavě poskytli, výrazně napomohly tomu, že vřetenová sekačka Swardman Edwin je nejlepší na světě.

Plnit Vaše přání mě baví. Žádali jste o rady, jak pečovat o trávník, tak jsme udělali blog www.MilujuSvujTravnik.cz, udělali jsme facebookovou stránku, kde se všechny zájemce o pěkný trávník snažíme propojit, aby informace proudily křížem krážem. Děláme pravidelně školení Domácí trávníkář.

Snažím se věci dělat tak, abyste z nich měli maximální užitek, aby Vám šetřily čas, aby se výsledek v podobě krásného trávníku dostavil co nejdříve.

I proto se obklopuji spolupracovníky, kteří jsou schopnější než já. Díky tomu, jsme schopni plnit rychleji Vaše přání a můžeme to dělat na mnohem větším prostoru.

Stále mi sdělujete Vaše přání a i s nimi stále pracujeme a dále je rozvíjíme. Beru to tak, že jste si vybrali mě, potažmo Swardman, jako Vašeho řešitele věcí kolem trávníku.

V našem týmu to vnímáme tak, že nikde v naší činnosti není bariera vůči ničemu a nikomu. Není žádné: Zákazník vs. Prodejce, Zákazník vs. Trávník. Ředitel vs. Operátor výroby,  Zákazník vs. Servisní technik.  Prostě my všichni máme společný cíl. Trávník nám všem dělá radost. Vy se o něj chcete kvalitně starat a k tomu potřebujete informace a prostředky. Tuto potřebu jste přesunuli na nás a celý Swardman pracuje na tom, abychom Vám dodali vše ve vysoké kvalitě vzájemnou spoluprací.

Neplýtvejte svým časem na tento text reagovat, nechci Vás zdržovat. Chtěl jsem jenom říct, že my jsme tady pro Vás.

S úctou
Tomáš Šena
trávníkář

 

Likvidace plevelu a mechu v trávníku

Čistění dlažby Roundupem a druhotný efekt na trávníku.
Čistění dlažby Roundupem a druhotný efekt na trávníku.

Plevel v trávníku má různé podoby. Od plevelných trav, přes dvouděložné rostliny až po mechy a řasy. Dneska trošku přiblížím přípravky na ochranu rostlin v podobě selektivních a neselektivních herbicidů. Selektivní znamená, že působí pouze na určitý typ rostlin, neselektivní hubí všechny rostliny.

Každý má nějaké zkušenosti, každý někdy asi použil jeden z níže uvedených přípravků – Mogeton, Bofix, Roundup. Udělal jsem to, že jsem přečetl celé návody a vytáhl jsem z nich ty nejzajímavější informace.

Musím říct, že jsem zastánce minimálního užívání uvedených přípravků. Jejich nadměrné nebo zbytečné užití zvyšuje zdravotní rizika a samozřejmě i riziko rezistence rostlin proti těmto přípravkům. Bofix a Mogeton by dle návodu měly být užity pouze 1 za rok. Roundup je lepší nepoužívat. I postřik chodníku Roundupem (a jemu podobných přípravků) může mít přímý vliv na zničení trávníku.

Ilustrační obrázek ukazuje, jak může dopadnout postřik chodníku Roundupem, provedený již po několikáté velmi pečlivým a opatrným uživatelem. Problém byl, že i mírný větřík, změnil radost z vyčištěného chodníku na smutek ze zničeného trávníku.

Rada: Když už je nutné použít herbicid, aplikujte ho pokud možno pouze lokálně (střikejte pouze na vybrané rostliny či menší plochy). Plošné postřiky jsou obvykle zbytečné, stojí více peněz a zbytečně zatěžujete přírodu a zvyšujete zdravotní rizika.

Čtěte prosím důkladně návody. Píše se v nich, kdy je ideální postřiky aplikovat a kdy ne. Ale především jak je nutné ochranné prostředky  použít, aby jste si nepoškodili zdraví.

 


Mogeton -přípravek na ochranu rostlin proti mechu

Selektivní herbicid ve formě smáčitelného prášku proti játrovce v květináčích i kontejnerových kulturách a proti mechům v okrasných, užitkových, sportovních a golfových trávnících pro aplikaci zálivkou nebo postřikem.
Působení přípravku:
Přípravek se vstřebává přes nadzemní části rostlin, mech se zbarvuje dožluta a odumírá. Mogeton zůstává přítomen v půdě až po dobu 2-4 měsíců brání růstu mechu. Trávník není následkem aplikace přípravku nijak poškozen, na zahradních cestách a dlážděných plochách nezůstává žádné trvalé zabarvení.
Spektrum herbicidní účinnosti:
Účinkuje velmi dobře na rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), Měřík příbuzný (Mnium affinae), ploník chluponosný (Polytrichum piliferum), kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus spuarrosus).
Rizika:
 • Lze použít pouze 1x v roce.
 • Zákaz zkrmování ošetřené trávy.
 • Po dobu 2 dní po ošetření zamezit vstupu osob nebo domácích zvířat na ošetřenou plochu.
 • Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Po dobu 2 dní zamezit pohybu domácích zvířat na ošetřené ploše.
 • Vstup na ošetřené plochy je možný až 2 dny po aplikaci

Bofix- ochranný postřik proti dvouděložným plevelům

Působení přípravku:
Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.

Spektrum herbicidní účinnosti:
svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset

Rizika:

 • Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku!
 • K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
 • Z důvodu možného rizika fytotoxicity neaplikovat při vysokých teplotách (nad 25°C) a vysokém slunečním svitu!
 • Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
 • Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
 • Nevpouštějte domací zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 – 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.
 • Osoby alergické by s přípravkem neměly pracovat.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

 • včel: nevyžaduje klasifikaci
 • vodních organismů: vysoce toxický
 • zvěře: nevyžaduje klasifikaci

Roundup Klasik – neselektivní herbicid

Postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.
Působení přípravku:
Roundup je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních kořenových systémů odolných vytrvalých plevelů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.
Spektrum herbicidní účinnosti:
plevele vytrvalé, plevele vytrvalé, pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, mléč, pcháč
Rizika:
 • Zamezte v každém případě zasažení sousedních rostlin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.
 • Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 – 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.
 • Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
 • Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
 • Může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

 • Toxický pro vodní organismy.

Výše uvedené informace k jednotlivým produktům jsou pouze částečným výtahem. Při použití těchto přípravků se striktně držte návodů k použití uvedenýh na obalech.

Světlo, bez něj ani nezačínejte

Světlo, bez něj neprobíhá fotosyntéza, bez fotosyntézy trávník nebude fungovat.

Trávník, zahrada by se měla zakládat současně s architektonickým návrhem domu a okolí. Dnešní trend uzavřených zahrad, s vysokými plnými ploty, navíc obehnanými živými ploty, nedávají dobré předpoklady pro snadně dosažitelný kvalitní trávník.

Kdo už trávník má, ví, že stinná místa prosperují hůře v létě, natož v zimě, kdy je slunce nízko a den je krátký. Vždy stojí za zvážení, než mít za domem na severní straně špatný řídký trávník, zda tam nemít mulč, záhon nebo dlažbu.

Nejlepším důkazem jak moc je světlo pro trávník důležitý je snímek z anglické Premier league, kde trávníkům v noci svítí, aby zajistili maximální regeneraci pažitu před dalším zápasem. Jistě uznáte, že je tedy potřeba světla velmi nákladně nahraditelná. Pro běžného trávníkáře nenahraditelná.

Světlo pro růst trávníku je nezbytné.
Světlo pro růst trávníku je nezbytné.

Žížaly v trávníku

žížalí bobečky-koprolity
žížalí bobečky – koprolity

Také vám vadí malé hnědé hromádky zeminy na trávníku? Lepí se Vám na přední a zadní válec u vřetenové sekačky? Musíte každých pár metrů zastavit a válce očistit, aby se nezvedala výška střihu? Trávník po seči vypadá jako „dalmatin“? Mě to strašně štve!! Jenže……

Tyto hromádky jsou žížalí bobečky-koprolity. A jak jistě všichni víme, žížala je velmi prospěšná. Výrazně se podílí na tvorbě humusu, půdu velmi dobře kypří, takže vlastně aerifikuje!

Víte, že existuje více než 5500 druhů žížal? Žížaly žijí na celém světě. Ale nenajdete je v polárních oblastech a na poušti. Písek jim opravdu nedělá dobře. Škrábe je, píchá je. A to by nebylo příjemné ani mě natož žížalám. Kdo nechce na trávníku žížaly, může se odstěhovat za polární kruh, na poušť, nebo „založit trávník na písku“!!

Pokud máte trávník již hotový…. Moment….. TRÁVNÍK NENÍ NIKDY HOTOVÝ.

Když tedy nechcete žížalí bobečky, máte několik možností, jak se jich zbavit.

 1. Před každým stříháním hromádky důkladně rozhrabat – Tuším, že si říkáte „to je příšerná práce“. Vemte si mp3 a sluchátka a berte to jako relax.
 2. Postříkat trávník biologickým postřikem Armorex – Žížalám tento postřik vůbec nevoní, takže odlezou k sousedovi. Ale vyvstává otázka, jestli soused nebude mít příští sezonu trávník hezčí než vy.
 3. Postříkat trávník chemickými přípravky – Asi se zde nemusím široce rozepisovat, jak jsou chemikálie nebezpečné. Jen mě překvapilo, že se na obalech píše o jejich karcinogenních účincích, že jsou životu velmi nebezpečné. Také jsem se dozvěděla, že by se nemělo na trávník alespoň dva dny po postřiku vůbec chodit. Už jen ta představa, že nepustíte děti nebo domácí mazlíčky na trávník, protože se stříkalo jedem, je hrozná.

Nevím, jak vy, ale já si nasazuji sluchátka a jdu hrabat žížalí bobečky.

Andrea Blagoevova greenkeeper
Andrea Blagoevova greenkeeper

Autor: Andrea Blagoevová – greenkeeper

Vertikutace trávníku

Přátelé, malá poznámka k vertikutaci. Někdy je méně více. Každý zásah do trávníku musí mít jednoznačné opodstatnění a prokazatelný přínos pro trávník.

I vertikutace může být zbytečná, i vertikutace může ublížit. Můžete trávník prořezávat 10x ročně a bude to v pořádku a pro trávník prospěšné (např. u golfových greenů).  Ale můžete udělat vertikutaci 1x ročně a zrovna tím trávníku ublížíte.

Vysvětlím podrobněji, abyste mohli se svými zahradníky vést diskuzi. Pokud je trávník extrémně hustý a velmi zatěžovaný podobně jako golfový green, má častá vertikutace jednoznačný význam a prospěch. Čím je trávník hustší, tím jí trávník více potřebuje.

Máte-li louku, nedává vertikutace žádný smysl. A to z důvodů, že vyhrabete i semínka rostlin – bylin, které se musí vysemeňovat, aby vám louka i další rok kvetla. Pokud máte trávník na zahradě a je velmi řídký, není tam žádná travní plst, tak nemá smysl dělat vertikutaci každý měsíc, stačí třeba 2x ročně. Ušetřené peníze a energii věnujte třeba do lepší zálivky, nebo hnojiva, případně sekačky.

A kdy vertikutace může škodit? Pokud jste nedávno vyseli nebo doseli. Ale také v případě, že je trávník velmi mokrý a řídký, během vertikutace ho rozbahníte, udusáte, poškodíte. To je právě ten případ, kdy má větší smysl vertikutaci odložit či úplně vynechat.

Pamatujte si: že základ péče o trávník tvoří KOSENÍ, HNOJENÍ, ZAVLAŽOVÁNÍ, dokud nemáte toto zvládnuté na maximum, nemá smysl řešit cokoliv jiného.

Aplikace hnojiva rukou – odstrašující případ

Nerovnoměrně pohnojený trávník. Aplikace granulí rukou.
Nerovnoměrně pohnojený trávník. Aplikace granulí rukou.

Vím, že to melu pořád dokola, ale pokazit aplikaci hnojiva je do nebe volající chyba. Vždyť nejen, že peníze za hnojivo vyletí komínem, ale i ten vzhled trávníku bolí.

Znám pár lidí, kteří umí aplikovat hnojivo rukou, a není to znát, ale když se dívám do zahrad z auta, tak mnohem víc lidí to ručně nezvládne. Skutečně je rovnoměrnost aplikace hnojiva velmi důležitá a to minimálně ze dvou důvodů. Místa málo pohnojená, jsou náchylná na napadení plísněmi (obzvláště nyní kornatkou) a místa přehnojená, jsou náchylná na napadení plísněmi také.

Přehnojení trávníku je stejně škodlivé jako jeho podvyživení. Akorát opticky přehnojený trávník vypadá lépe než ten podvyživený. Představte si, co by se stalo s vaším tělem, kdybyste pravidelně do sebe rvali velké dávky anabolik. Co by se s vámi za pár let asi stalo. Začaly by vám selhávat základní životní funkce. To samé čeká přehnojovaný trávník.

K aplikaci hnojiva používejte prosím rotační rozmetadla.

 

Trávník není nikdy hotový

Pro všechny perfekcionisty mám radu, která by měla posloužit k ochraně jejich duševního zdraví. Úvodem musím říct, že naši zákazníci, ať na vřetenové sekačky či na péči o trávníky, jsou perfekcionisté. Což znamená, že když zákazník se mě snaží varovat a říká slova typu „jsem puntíčkář“, „možná to přeháním“, „asi chci moc“, „doma mě mají za blázna“…, tak vím, že to je „můj“ člověk. Ano jsem rád za náročné klienty, protože především ti nás posouvají dál.

A teď už k té radě. Živý organismus (i trávník) žije v určitém prostředí. To prostředí lze vyjádřit křivkou „tzv. Nohavicou teorií alkoholového kopce“, kde na vrcholu není break point „bod zvratu“, ale OPTIMUM pro život. Směrem dolů je vyjádřeno protředí horší pro život a od jisté úrovně je to již stresové prostředí, které organismus ničí nebo mu neumožňuje se dále množit.

A protože málo co se na trávníku projeví ihned, tak vlastně každý zásah, nebo přírodní vliv má nějakou dobu než se projeví a i dobu účinnosti. Proto je velmi těžké poznat, kdy jste dosáhli optima. A i kdyby jste to poznali, tak klima vám to okamžitě zase změní.

Proto neočekávejte od trávníku, že ho uděláte a bude hotový na 10 let. Trávník není nikdy hotový – to si vltučte do hlavy, napište si to na zeď v garáži, dejte si to do upozornění v telefonu na každou sobotu v 9 ráno… Nečekejte od toho nic než práci do konce života. Když budete velmi dobří budete s kvalitou trávníku jemně oscilovat kolem optima. Když budete pečovat o trávník nesystematicky budete s kvalitou lítat z levého extrému do pravého extrému a uspokojivého výsledku se nedočkáte. Nenervujte se kvůli trávníku, nenadávejte mu, nemlaťte se sekačkou! Péče o trávník je relax, duševní očista, je to meditace, kde poznáte, že příroda si život nenechá vyrvat z rukou nijak snadno, vytváříte symbiozu mezi tím co chcete vy a co umožní příroda.

Pokud z trávníku chcete mít šampiona, tak k němu tak přistupujte. Promyslete, zda to co pro něj děláte, je to nejlepší. Např. nejlevnějším hnojivem z chemičky nedosáhnete kvality šampiona, tupou sekačkou ho tak akorát trýzníte, atd…

Perfekcionisto, budeš-li dobrý, bude ti práce s trávníkem ubývat, a udržet jemnou oscilaci kolem OPTIMA bude snadnější, ubude nervů a stresu, přibude radosti a potěšení z výsledku i pochval od rodiny a přátel. Pro mě osobně je cíl splněn, když mi zákazník řekne, že mu trávník někdo pochválil, že někdo užasl nad tou hustotou. Mise možná.

Co ještě udělat před dovolenou – scénáře

Před odjezdem na dovolenou je dobré zkontrolovat zavlažování, především, že všechny trysky stříkají jak mají. Prověřte čidlo srážek, že závlaha vypne, když bude více pršet, aby se vám na zahradě neudělalo jezero.

Pokud by termín hnojení vyšel do doby, kdy nebudete doma, aplikujte ještě nyní hnojivo. Můžete dát třeba poloviční dávku a další až se vrátíte (záleží na typu hnojiva, vždy se řiďte návodem).

A především zorganizujte kosení. Pokud kosíte vřetenovkou, pokuste se s někým domluvit, zda by vám trávník nepostříhal. Přerušení vaší práce na trávníku na 14 dní a více, může kvalitu trávníku vrátit o týdny zpět.

Scénáře jak postupovat ve třech varinatách:

 1. zajistěte kosení vřetenovkou ve stejné frekvenci jako to děláte sami (ideální stav)
 2. zajistěte sekání rotační sekačkou aspoň jednou týdně (nouzový stav)
 3. snižte trávník na nejnižší únosnou míru, aby stále zůstal trávník zelený, klidně i opakovanou sečí každý den před odjezdem (maximálně ustřihněte 1/3 délky listů při jedné seči), pokud nemáte nikoho na kosení místo vás, trávník necháte po dobu dovolené nekosený a po návratu začnete kosit na nejvyšší nastavení a postupně, klidně i obden, výšku opět snižujte (poslední scénář).