Likvidace plevelu a mechu v trávníku

Čistění dlažby Roundupem a druhotný efekt na trávníku.
Čistění dlažby Roundupem a druhotný efekt na trávníku.

Plevel v trávníku má různé podoby. Od plevelných trav, přes dvouděložné rostliny až po mechy a řasy. Dneska trošku přiblížím přípravky na ochranu rostlin v podobě selektivních a neselektivních herbicidů. Selektivní znamená, že působí pouze na určitý typ rostlin, neselektivní hubí všechny rostliny.

Každý má nějaké zkušenosti, každý někdy asi použil jeden z níže uvedených přípravků – Mogeton, Bofix, Roundup. Udělal jsem to, že jsem přečetl celé návody a vytáhl jsem z nich ty nejzajímavější informace.

Musím říct, že jsem zastánce minimálního užívání uvedených přípravků. Jejich nadměrné nebo zbytečné užití zvyšuje zdravotní rizika a samozřejmě i riziko rezistence rostlin proti těmto přípravkům. Bofix a Mogeton by dle návodu měly být užity pouze 1 za rok. Roundup je lepší nepoužívat. I postřik chodníku Roundupem (a jemu podobných přípravků) může mít přímý vliv na zničení trávníku.

Ilustrační obrázek ukazuje, jak může dopadnout postřik chodníku Roundupem, provedený již po několikáté velmi pečlivým a opatrným uživatelem. Problém byl, že i mírný větřík, změnil radost z vyčištěného chodníku na smutek ze zničeného trávníku.

Rada: Když už je nutné použít herbicid, aplikujte ho pokud možno pouze lokálně (střikejte pouze na vybrané rostliny či menší plochy). Plošné postřiky jsou obvykle zbytečné, stojí více peněz a zbytečně zatěžujete přírodu a zvyšujete zdravotní rizika.

Čtěte prosím důkladně návody. Píše se v nich, kdy je ideální postřiky aplikovat a kdy ne. Ale především jak je nutné ochranné prostředky  použít, aby jste si nepoškodili zdraví.

 


Mogeton -přípravek na ochranu rostlin proti mechu

Selektivní herbicid ve formě smáčitelného prášku proti játrovce v květináčích i kontejnerových kulturách a proti mechům v okrasných, užitkových, sportovních a golfových trávnících pro aplikaci zálivkou nebo postřikem.
Působení přípravku:
Přípravek se vstřebává přes nadzemní části rostlin, mech se zbarvuje dožluta a odumírá. Mogeton zůstává přítomen v půdě až po dobu 2-4 měsíců brání růstu mechu. Trávník není následkem aplikace přípravku nijak poškozen, na zahradních cestách a dlážděných plochách nezůstává žádné trvalé zabarvení.
Spektrum herbicidní účinnosti:
Účinkuje velmi dobře na rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), Měřík příbuzný (Mnium affinae), ploník chluponosný (Polytrichum piliferum), kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus spuarrosus).
Rizika:
 • Lze použít pouze 1x v roce.
 • Zákaz zkrmování ošetřené trávy.
 • Po dobu 2 dní po ošetření zamezit vstupu osob nebo domácích zvířat na ošetřenou plochu.
 • Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Po dobu 2 dní zamezit pohybu domácích zvířat na ošetřené ploše.
 • Vstup na ošetřené plochy je možný až 2 dny po aplikaci

Bofix- ochranný postřik proti dvouděložným plevelům

Působení přípravku:
Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.

Spektrum herbicidní účinnosti:
svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset

Rizika:

 • Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku!
 • K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
 • Z důvodu možného rizika fytotoxicity neaplikovat při vysokých teplotách (nad 25°C) a vysokém slunečním svitu!
 • Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
 • Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
 • Nevpouštějte domací zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 – 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.
 • Osoby alergické by s přípravkem neměly pracovat.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

 • včel: nevyžaduje klasifikaci
 • vodních organismů: vysoce toxický
 • zvěře: nevyžaduje klasifikaci

Roundup Klasik – neselektivní herbicid

Postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.
Působení přípravku:
Roundup je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních kořenových systémů odolných vytrvalých plevelů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.
Spektrum herbicidní účinnosti:
plevele vytrvalé, plevele vytrvalé, pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, mléč, pcháč
Rizika:
 • Zamezte v každém případě zasažení sousedních rostlin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.
 • Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 – 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.
 • Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
 • Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
 • Může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

 • Toxický pro vodní organismy.

Výše uvedené informace k jednotlivým produktům jsou pouze částečným výtahem. Při použití těchto přípravků se striktně držte návodů k použití uvedenýh na obalech.

1 komentář: „Likvidace plevelu a mechu v trávníku

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..