Optimální hodnoty pH pro trávníky

Půdní druh                    Optimální pH           přijatelné rozmezí pH

Písčitá půda                        5,0                                 4,5 – 5,2

Hlinitopísčitá půda               5,0                                  4,5 – 5,2

Písčitohlinitá půda               5,2                                  4,8 – 5,5

Hlinitá půda a jíl                   5,5                                  5,3 – 6,0

Poznámka: pH neutrální má hodnotu 7, méně než sedm je kyselé, vyšší než sedm je zásadité.

2 komentáře: „Optimální hodnoty pH pro trávníky

    1. Sledujte dál blog a brzy se k pH ještě vrátím. Již zítra lépe vysvětlím význam pH a na konci června bude článek o tom jak ho měřit. Na tomto tématu zkouším strukturu základních infomací, jak se budou plnit do jednotlivých rubrik. Jako první by měla přijít základní informace (to budou v dané rubrice vždy nejstarší informace) a čím novější článek rubriky, tím detailnějí informace. Takže od obecných k praktickým. Doufám, že tento postup bude pro čtenáře pochopitelný a pomůže k rychlejší orientaci v jednotlivých rubrikách. Jinak za každý komentář ke struktuře webu bud vděčný. Berte to prosím, že to je zatím taková beta verze.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.