Starý benzín nepatří do sekačky

Nastal čas prvního sekání. Rád bych upozornil na jeden prohřešek – používání starého benzínu v sekačce. Často se totiž stane, že chcete poprvé v sezóně posekat, přijdete do garáže a tam najdete kanystr s benzínem z loňského roku. Tento benzín je lepší spotřebovat nějak jinak, ideálně naředit s větším množstvím čerstvého benzínu. Starý benzín sedimentuje